مطلب بود برای پست اما...
چون حال و هوای خودم تو سال‌های قبل جلوی چشمم بود ترجیح دادم پست نذارم...
دستاورد خیلیه تو این سفر منتها من باید حواسم باشه از دستش ندم.
و خداکنه اگه خودمم لگدی زدم و هر چی جمع کردم و ریختم، لطف کنند و نذارن...

+ از پارسال به افرادی مدیون بودم تو یاد کردن، ان‌شالله که دینمو ادا کردم.