تو کیفیت زیارت امیرالمومنین _علیه السلام_ به هنگام خروج و در طول سفر ذکر الله اکبر زیاد اومده
شاید برای اینکه حواست باشه خدای تو و علی _علیه السلام_ یکیست...