من و توییم که نمی‌تونیم!
و الّا خیلی ها هم هستند که راحت می‌کشند و دفن می‌کنند و به زندگی عادیشون ادامه می‌دهند.