نرم افزار بازار خودشو آپدیت کرد منتها قبل از اینستالش خیلی اتفاقی چشمم خورد به دسترسی جدیدی که میخواست؛
دسترسی به اس‌ام‌اس های ورودی!
هر چی فکر کردم دیدم واقعا نیازی نداره بهش و از اونجایی که به شدت بدبینم به فضاهای اینترنتی و ... ورژن قبلیشم پاک کردم.

بعدا اضافه شده: گویا دوستانی که اندروید شیش به بالارو دارن میتونن محدودش کنن این دسترسی رو!