قبلنا می‌گفتم نمیشد روزا هم شب باشه
الان میگم نمیشه شبا هم روز باشه!
یه همچین موجود متغیریه انسان!