بعضی وقتا انقدر همه چی میریزه بهم و انقدر خبرای مزخرف از اینور و اونور میخوره به گوشت که از ترس شنیدن خبرای بدتر، گوشیتو خاموش می کنی!


+ این پایان نامه هم که اصلا انگار نمیخواد بره جلو!