برای منی که بیش از حد با مقوله بیمارستان و دکتر و عمل و بیهوشی نا آشنام، کوچکترین و ساده ترین عمل‌ها هم برام استرس زاست. کسی متوجه نمیشه و نشده ولی جزو سخت ترین لحظه هاس که فکر و خیال راحتم نمیذاره.

اگر مقدور بود دعا بفرمایید