بعضی وقت‌ها میای به خودت میگی یادته چی بودی و چی شدی و کلی غره می‌شی به خودسازی و کوفت و زهرمار اما یه تلنگر

فقط یه تلنگر محکم‌تر از تلنگرهای قبلی کافیه بفهمی هنوزم بدون خدا هیچی نیستی!

اعوذبالله من خشم!

+وقتایی که خیلی اعصابم از زمین و زمان خرده کارای مزخرف قبلیم جلوی چشمم رژه می‌رن و اعصابمو خردتر می‌کنند