آدم یه جاهایی میره که وقتی بر می گرده، می بینه به اون جاها معتاد شده!

سه روز بدون آنتن موبایل و تلفن و زنگ خوردنای معمول زندگی قشنگ میذاره به خیلی مسائل دیگه فکر کنی...


+ بعضی آهنگ ها هستن که انگار حرفتو و حال اون موقعتو میخونن...، امان از این آهنگ ها...