یکی از دستاوردهای این سفر آشنایی با امیر الکعبی یکی از خادمین حرم امیرالمونین و به دست آوردن این دعای فرج بود.

+ بعد نماز ظهر ایشون دعای فرج رو داشت می خوند که بعد نماز رفتم پیشش با هم تو یکی از حجره‌ها صحبت کردیم و آشنا شدیم.