یکی از دلتنگ‌ترین حس‌ها حس دلتنگی بعد از سفر کربلاست!
تا وقتی دوباره تا خرخره تو منجلاب نرفتی یاد کربلات میفتی و یادت میاد کجا بودی و الان کجا...

+دوست دارم یه بار دیگه کرب و بلاتو ببینم
+ به شما محتاجم،
به همین نفس زدن تو روضه ها محتاجم...