وقتی یکم حساس باشی روش خیلی فرقه بین :) و :))


+ خیلی فرقه چجوری میخنده باهات