تا حالا انقدر دقیق یه صحنه برام تصویر نشده بود
 تو آهنگ کولی همایون شجریان واقعا می‌شه تصور کرد این حجم از رفتن و نبودن رو!
البته تو نوشته‌های مستور هم خیلی راحت می‌تونم تصویر سازی کنم ولی خب تعداد کلمات متن با شعر خیلی فرق می‌کنه.
+ رفت آن سوار کولی؛
یک تار مو نمانده...