یه هفته‌ای هست اینجام.
ولی جدی اینجا زندگی آدمو روتین می‌کنه! همین که هیچ مطلبی ندارم برای نوشتن تو اینجا یعنی روزمرگی!
اینو می‌نویسم اینجا که اگه پس فردا بخاطر پولش پشیمون شدم حال الانم یادم بیاد!