دعای خیری که می تونم براتون بکنم اینه که هیچ وقت کارتون به سازمان تامین اجتماعی نیفته!
اصولا با تعریف سازمان مشکل داره این سازمان!