خدا رو شکر که بهمون یاد دادن چطور صحبت کنیم.

بعضی وقت ها لازمه که این طور صحبت کنیم، وقت هایی که واقعا امید به مو رسیده، وقت هایی که روی سر بلند کردن نیست.

و واقعا کسی می تونه ادعا کنه خدای ما بعد از شنیدن این عبارات از بنده ش، جوابی بهش نده؟!

 ... اَینَ سَِتْرُک الْجَمیلُ اَینَ عَفْوُک الْجَلیلُ اَینَ فَرَجُک الْقَریبُ اَینَ غِیاثُک السَّریعُ اَینَ رَحْمَتُک الْواسِعَةُ اَینَ عَطایاک الْفاضِلَةُ اَینَ مَواهِبُک الْهَنیئَةُ اَینَ صَنائِعُک السَّنِیةُ اَینَ فَضْلُک الْعَظیمُ اَینَ مَنُّک الْجَسیمُ اَینَ اِحْسانُک الْقَدیمُ...

 کجاست پرده پوشى زیبایت ؟ کجاست گذشت بزرگت ؟ کجاست گشایش نزدیکت ؟ کجاست فریادرسى فوریت ؟ کجاست رحمت وسیعت ؟ کجاست عطاهاى برجسته ات ؟ کجاست بخششهاى دلچسبت ؟ کجاست نیکى هاى شایانت ؟ کجاست فضل عظیمت ؟ کجاست نعمت بزرگت ؟ کجاست احسان دیرینه ات ؟


+ من و خانواده ام به فدای شما یا علی ابن الحسین  _علیه السلام_