این بازی های فکری رو دیدین که دو تا حلقه یا دو تا میخ کج رو کردن تو هم و باید در بیارید؟

اگه خواستم یکیو شکنجه بدم میندازمش توی یه اتاق کوچک و بهش میگم اگه معمای اینو حل کردی و از هم جداشون کردی آزادی!

غافل از اینکه اون دو تا رو جوری می سازم که به هیچ وجه قابل حل نباشه!


+ زور زدن برای کاری که راه حلی نداره رو اعصابه!