به ایشون میگفتن شیخ الائمه، نوح الائمه _علیهم السلام_

ولی یادمون می‌ره ایشون فقط ۶۵ سالشون بود...


+ اف بر دنیایی که بهترین‌هاشون حداکثر ۶۵ سال زندگی می‌کنند