بعد از حرف‌ها و سخنرانی‌ها و بحث‌ها به این نتیجه رسیدم که ما به حضور امام زمانمون نیاز داریم و باید تلاش کنیم، چله بگیریم، ریاضت بکشیم که حضور فیزیکی امام رو درک کنیم.

+ تا یار که را خواهد و میلش به که باشد...