بنده نوازیت همه میگن محشره سلطان
تو این شلوغی ما رو یادت نره سلطان...

+ الحمدلله ...