سخته
به خدا سخته
یه عمر بهت بگن انت ذخرالحسین
تو حامی حسینی تو یار حسینی تو باید بمونی برای کربلا 
تو دقیقه دقیقه کربلا پشت امامت باشی، سر بدن‌های قاسم و علی‌اکبر سوگواری نکنی لابد نیم نگاهی به بدن‌ها داشتی، بغض کردی ولی لب نزدی منتظر موندی که نشون بدی...
آخرش بگن نجنگ... شمشیرت تو غلاف باشه... نجنگ فقط آب بیار...

فوقف العباس متحیرا ...
آی دلم...