پیام داد سگ‌ها رسیدن به موتورخونه، خبری نیست.

نمیخوام از حالم بگم ولی

گویا خبری از معجزه نیست...