همین که بخاطر کار و بیدار شدن و تاخیر نخوردن و جریمه نشدن و کم شدن حقوق، یه قسمت از تایمی که هر سال داشتی رو از دست میدی؛

یعنی شکست