بعضی وقت ها بعد اذان یه دعایی پخش میشه که یه قسمتیش با صدای حزینی میگه "فامنن یا رب"؛

اونو خیلی دوست دارم.


+ سرچ کردم پیدا نکردمش

+ منو دست خودم نسپار ...