می‌دونی به رفاقتشان شک نمی‌کنم. اصلا

می‌پرسی چرا؟

می‌گم همون یه جمله‌ی بگو همه باید بخونن که با لحن خاصی گفت شاید آخرین کارهای یه نفر برای رفیقش بود.

+ دارم رفاقت بین خودمون بعد شصت سال رو می‌بینم! اصلا طول می‌کشه تا اونقدر؟!