‏نمیدونم چرا وقتی چاوشی میخونه " میگفت ما مرغ شامیم حالا یا بزم عروسی یا مجلس سوگواری" یاد این دعواهای انتخاباتی میفتم

#مردم

#انتخابات96