وقتی "الا بذکر الله تطمئن القلوب" رو به عنوان یه فکت قبول داری، ولی نتیجه نمیگیری سه حالت داره
یا ذکرت ذکر نیست
یا قلبت قلب نیست
یا هم درک درستی از مطمئن بودن نداری
#حدیث_نفس

+ عجب شب مزخرفیه!