تو همه ی زمان ها
همه ی عالم بگن یا علی مدد
بعد اجازه نداشته باشی از خانومت ...
بگذریم...
مقتل حضرت مادر _سلام الله_ مقتل امیرالمونینه

عالم فدای این دو نفر و خانوادش..