- یادم اومد! یادم اومد اون یارو چی گفت
+ کی؟ کی چی گفت؟!
- همون که از گوش مرخص بود؛ گفت "اولش همه میخوایم تو فیلم آرتیست باشیم و نقش اول بازی کنیم اما آخر سر همه می شیم سیاهی لشکر. می شیم کتک خور فیلم." من که میگم زد تو خال قبول داری؟

#سه_گزارش_کوتاه_درباره_نوید_و_نگار
#مصطفی مستور


عنوان: عبارت فرانسوی معدل تیر خلاص [=کشتن از روی ترحم]، کشتن با استفاده از شلیک در شقیقه که در واقع به منظور رهایی انسان از درد مزمن و شدید اختراع شد و به وضوح نبوغ انسان را در انجام کاری که همزمان خشونت آمیز و ترحم آمیز است، نشان می دهد.